У рамках виконання бібліотекою ДонНТУ науково-дослідної роботи за темою:

"Розробка принципів і методів трансформації НТБ ВНЗ у науково- інформаційний центр"

19.04.10 відбувся семінар-практикум з вивчення форм і методів проведення науково-дослідних робіт

        В процесі семінару співробітники бібліотеки опановували методики підготовки та проведення НДР, оформлення результатів робіт у формі звіту, їх практичне застосування та розповсюдження інформації.

        Слухачі семінару отримали багато корисної інформації від доповідачів:    Воропаєва Вікторія Яківна
Доцент кафедри автоматики і телекомунікацій, к.т.н. керівник наукової теми

        Співробітники бібліотеки виконували такі роботи, як дослідження з питань своєї професійної діяльності, але їх результати треба систематизувати, відповідно оформити у вигляді наукових звітів, доповідей, статей та довести до відома наукової спільноти вузу та бібліотечної наукової спільноти


Ткаченко Наталія Олександрівна
Молодший науковий співробітник бібліотеки

        Наукові дослідження — це діяльність, що скерована на всеобічне вивчення об'єкту, процесу чи явища, їх структури та зв'язків, а також отримання та впровадження в практику корисних для людини результатів


    Шершньова Людмила Олександрівна
Завідувач науково-методичним відділом відділом НТБ

        Бібліотека є іноваційним структурним підрозділом ВНЗ, який впроваджує нові інформаційні технології, моделі управління технологічними процесами


Колюпанова Ірина Юріївна
Заступник директора НТБ

        Дослідження привчає до точної постановки цілей і завдань, примушує зважати на наявні ресурси і використовувати адекватні засоби досягнення мети. Дослідження не прощає зверхнього відношення до процедур і організації роботи. Завершення дослідницької роботи вимагає точних виводів і відповідальності за всі представлені результати. Усі вимоги викладені в ДСТУ 3008-95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення


    Готовцева Любов Сергіївна
Головний бібліотекар науково-методичного відділу НТБ

        Висновки результатів досліджень повинні бути доведені до адміністрації вузу, керівництва кафедр та факультетів вузу, тому що всі питання бібліотечної роботи таким чи іншим чином пов'язані з науковим та навчальним процесами університету