У рамках виконання бібліотекою ДонНТУ науково-дослідної роботи за темою:

"Розробка принципів і методів трансформації НТБ ВНЗ у науково- інформаційний центр"

17.05.10 відбулася 2-га частина семінару-практикуму — практичні заняття з вивчення форм і методів проведення науково-дослідних робіт: Презентація і обговорення форм проведення досліджень у відділах у 2010р

        Кожним відділом були презентовані проекти своїх програм досліджень, які були обговорені та скореговані у процесі занять

        Шершньова Людмила Олександрівна, завідувач науково-методичним відділом
        Спеціалісти наукових бібліотек повинні володіти навичками проведення дослідницьких робіт: визначати об'єкти та предмети досліджень, виявляти та систематизувати отриману інформацію, аналізувати та структурувати результати, доводити та спростовувати висунуті гіпотези
    Мірошникова Тетяна Юріївна,
завідувач сектором науково - бібліографічного відділу
"Дослідження ролі НТБ ДонНТУ у формуванні інформаційної культури студентів"
Гощанська Ірина Сергіївна
завідувач сектором відділу комплектування документів
"Дослідження управління фондами бібліотеки"    Альохіна Арсенія Олександрівна
завідувач сектором відділу періодики та художньої літератури
"Дослідження використання періодичних видань користувачами ДонНТУ"Дзекелєва Олена Вікторівна
головний бібліотекар відділу обслуговування науковою літературою
"Дослідження використання окремих частин фонду"
"Дослідження читацької аудиторії і попиту читачів у відділах обслуговування НТБ ДонНТУ"
    Алексєєва Катерина Іванівна
завідувач відділом обслуговування навчальною літературою
"Дослідження книгозабезпеченості навчальних дисциплін та використання фонду у відділі обслуговування навчальною літературою"        Нікітенко Маргарита Костянтинівна, завідувач відділом нормативно-технічних документів
"Дослідження використання нормативно-технічних документів у дипломних проектах та магістерських роботах"    Молчанова Алла Іванівна
завідувач великим читальним залом
"Аналіз використання видань на українській мові в НТБ ДонНТУ"